مشاهده نعمت و شکر نعمت

درس قرآن

طرح درس تلفیقی – تعمیقی
در راستای پروژه انس با قرآن ( مشاهده نعمت و شکر نعمت) امروز به باغ گیاه‌شناسی رفتیم و لحظات نابی از طبیعت زیبا را به نظاره نشستیم.

برچسب ها
#شکرگزاری #قرآن

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط