برداشت محصولات باغچه

درس قرآن

خیلی مزه داره آدم بذری را که خودش کاشته و نگهداری کرده را وقتی میوه و نتیجه می دهد برداشت و آنها را نوش جان کند . خدایا شکرت که هستی و با نور و باران و خاکی که از نعمتهای تو است ما این همه خوراکی خوش مزه داریم.

برچسب ها
#قرآن #کشاورزی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط