کارگروهی

کشورهای همسایه

امروز بچه های پنجم پروژه ساخت ماکت کشورهای همسایه را به پایان رساندند.
در این پروژه با فرهنگ، غذا، پرچم، شرایط جغرافیایی و… کشورهای همسایه به خوبی آشنا شدند و نتیجه ی یک کارگروهی خوب را مشاهده کردند.

برچسب ها
#پرچم #فرهنگ

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط