برگزاری شورای دانش آموزی

پیش به سوی مدرسه ی دانش آموز محور
با دانش آموزان ارشد دبستان
بله درست حدس زدید، ششمی ها
جلسه شورای دانش آموزی با حضور ارشدان دبستان ( کلاس ششم الف و ب )، مدیر محترم مجتمع، معاونت دبستان، معاونین مهارتها و نگرشها و برنامه ریزی و اجرا، تشکیل شد. دانش آموزان در فضای گرم و صمیمی نیازها و خواسته های خود را مطرح کردند ..‌‌....
بیشتر شدن زنگ ناهار
موارد مربوط به بهتر شدن فضا در ورزشگاه
بیشتر شدن همکاران در بوفه و ........
قرار است برخی از این موارد در اتاق فکر معاونین بررسی و برخی توسط دختران حل مسئله شود.
اتاق فکر دانش آموزی قرار است برخی مناسبت های مدرسه را راهبری و اجرا کنند
کارگروه مهارت ها و نگرش ها

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط