برای کودکان فلسطین بنویس….

🍃سه شنبه به زیارت امامزاده صالح عزیز رفتیم.
زیارت نامه خواندیم و برای آزادی کودکان بی دفاع فلسطین دعا کردیم🤲
در ادامه ی زنگ همدلی دورهم نشستیم و روان خوانی آیاتی از کتاب قرآن را در این مکان با صفا تمرین کردیم.

حضور و همراهی شیعیان کشور کنیا که مهمان های عزیزمان در مدرسه ی ما بودند، به مجلس ما صفای بیشتری بخشید.
باشد که خیلی زود برسد، روز ظهور، روزیکه تمام شیعیان دست در دست یکدیگر به رهبری حضرت مهدی (عج) تمام پلیدیها را محو و خوبیها را به عرصه ی ظهور بکشانیم.

به امید پیروزی مظلومین در فلسطین عزیزمان

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط