انتخاب رنگ

bg_image

کارگروه انس با قرآن

کارگروه انس با قرآن در مجتمع آموزشی فضّه دربرگیرنده ی ...

ادامه مطلب

کارگروه رسانا

کارگروه رسانا در مجتمع آموزشی فضّه دربرگیرنده ی ...

ادامه مطلب

کارگروه مهارت ها و نگرش ها

گروه نگرش ها و مهارت ها در نظر دارد، سال تحصیلی جدید…

ادامه مطلب

مرکز تحلیل معلمین

در مدرسه معرفتی، شناسایی، رفع عارضه ها و روش های تدریس ....

ادامه مطلب

کارگروه آموزش

درمدرسه معرفتی با نگاهی عمیق بر معارف و علوم تخصصی ....

ادامه مطلب