1 اسفند 1402

دستگاه تنفس

درس علوم و خودباوری🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

1 اسفند 1402

جمع و تفریق

بازی و ریاضی🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

29 بهمن 1402

مسابقات رالی

تاحالا با ماشین های آهن ربایی رانندگی کردید؟... ما در کنار هم مسابقه دادیم🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

29 بهمن 1402

آهن ربا

زنگ علوم و کلی مباحث دوست داشتنی، با آهن رباهایی 🧲 که در دست داشتیم…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

25 بهمن 1402

جشن های شعبانیه

هیئت دختران حضرت فضه(س) این هفته متوسل به امام حسین(ع) شدند🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

23 بهمن 1402

تصویرخوانی

داستان سازی و تصویرخوانی یکی از کارهایی است که دختران دوست دارند🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت

23 بهمن 1402

بازی تمرکزی

انجام دورهمی بازی های تمرکزی، خیلی جذاب و دوست داشتنی هست🌸...

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

مدیروبسایت