انواع آینه ها و کاربرد آنها

پايه ي سوم

دانش آموزان پایه سوم با مشاهده خودشان در انواع آینه ها(تخت، برآمده، فرورفته) با ویژگی تصویر در هر کدام از آینه ها آشنا شدند و سپس اطلاعاتی در مورد کاربرد آینه ها در زندگی روزمره به دست آوردند.

برچسب ها
#آینه ها #ریاضی

ارسال دیدگاه

پست های مرتبط